AKADEMICKÉ KLENOTY
PO TÉMĚŘ DVACETI LETECH
ZNOVU K VIDĚNÍ
na jednom místě!

16. – 24. 11. 2019

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác – Brno, Zelný trh

výstava pod garancí JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna
JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje
a rektorů brněnských univerzit

MIMOŘÁDNÁ POUZE TÝDENNÍ VÝSTAVA REKTORSKÝCH A DĚKANSKÝCH INSIGNIÍ A UNIVERZITNÍCH ARCHIVÁLIÍ I S ORIGINÁLY EXPONÁTŮ

Návštěvníci uvidí majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně – Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918), Masarykova univerzita (1919), Mendelova univerzita v Brně (1919), Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947) a Univerzita obrany v Brně (1951).

Výstava bude doplněna primátorskými a hejtmanskými insigniemi, symboly a historickými dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje. Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu - 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na prezentační akce v letech 1994, 1999 a 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu BRNO – UNIVERZITNÍ MĚSTO.

Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. 

Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
© SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.